PAR MUMS

Individuālais komersants "Darzavarde" ir reģistrēts 02.11.2020. komercreģistrā un tā īpašnieks ir Kaspars Neimanis, kas sācis šo uzņēmējdarbību pateicoties iegūtajiem finanšu līdzekļiem no Eiropas projekta "LEADER" atbalsta programmas. Uzņēmums nodarbojas ar ūdentsilpju attīrīšanu un labiekārtošanu. Mūsu pamatnodarbes ir ūdensaugu pļaušana, apauguma novākšana, kanālu/grāvju tīrīšana, dažādi gultnes darbi - attīrīšana un padziļināšana, krastu labiekārtošana, dīķa rakšana / izbūve, pļavu un mitrāju kopšana, kā arī dažādu apgrūtinātu piekļuves teritoriju tīrīšana. Papildus tiek piedāvātas dārza mēbeles  un dažādi ūdesntilpju aprīkojumi tepat mūsu interneta veikalā. Šī ideja uzņēmuma īpašniekam ir bijusi domās veselus piecus gadus, kuru laikā tā tikusi slīpēta un pilnveidota, līdz beidzot to ir izdevies īstenot. Uzņēmums savu aktīvo darbību ir sācis 2021.gada pavasarī un uz doto brīdi sniedz pakalpojumus visā Baltijas teritorijā gan pašvaldībām, gan valsts iestādēm, gan arī juridiskām un fiziskām personām. Komersanta rīcībā ir gan jaunākā attīrīšanas un labiekārtošanas tehnika ar Eiropas seritifikāciju, gan dabai draudzīgākie tehnikas instrumenti un eļļas, kas nepiesārņo ūdenstilpi vai apkārtējo vidi darbu veikšanas laikā. Katrs klients ir unikāls un problēmas novēršanai tiek piedāvāts individuāls risinājums ar attiecīgu pieeju. Mūsu mērķis ir kvalitatīva darba izpilde, lai padarītais kalpo ilgāk un klients būtu apmierināts!

Idejas realizācija nebūtu iespējama bez dažādu cilvēku palīdzības, tāpēc sakām PALDIES Mārtiņam Pogam, Aldim Lapuķim, Aigaram Pampem, Zanei Zaharevskai, Agnesei Stivrinai un Robertam Neimanim!