Niitmine & Kogumine

# Veetaimede ja pilliroo lõikamine
# Puhastamine madalast kuni 2,1 meetrini
# Biomassi kogumine, transport kaldale
# Kapitali tiikide puhastus, taastamine
# Biomassi kõrvaldamine, utiliseerimine

€ 60/h

Freesimine & Riisumine

# Veetaimede ja pilliroo juurte freesimine, koristamine
# Taimestiku koristamine veekogudes, soodes
# Freesimine, multšimine tiikides, jõgedes, järvedes
# Tiigi puhastamine kasvudest, kinnikasvamistest
# Kanalikraavide puhastamine kinnikasvamisest
# Biomassi kõrvaldamine, utiliseerimine

€ 80/h

Kaevamine & Pumpamine

# Madalate järvede, jõgede, tiikide süvendamine kuni 3 meetrit
# Muda, turba ja sapropeeli pumpamine veekogu põhjast
# Veetaimede juurtest ja pilliroost peenra kaevamine
# Teostame kaevetöid raskesti ligipääsetavates kohtades
# Tiikide ja järvede kapitaalpuhastus kinnikasvamisest

€100/h
Tiikide puhastamine

# Tiikide puhastamine - niitmine, freesimine, pumpamine
# Tiigi täispeenra puhastamine taimestikust
# Koduaia tiigi puhastamine muru kahjustamata
# Tiiki süvendatakse kuni 3 meetrit
# Vanade ja kinnikasvanud tiikide puhastamine
# Biomassi kogumine, eemaldamine, kasutamine

Ranniku parandamine

# Randade, ujumisalade rajamine aiamööbliga# Kaldatugevdus PVC lainepapist seinte või puidust palisaadidega
# Rannikuriba maa puhastamine, maastiku tasandamine
# Puude, põõsaste ja taimestiku ranniku puhastamine
# Staatiliste või ujuvredelite tootmine ja paigaldamine

Teenuse taotlemisel tuleb tellijal tasuda ettemaks 20% töö koguhinnast. Kui töö on tehtud, on see summa kogusummalt allahindlus. Kui klient tööst loobub, siis tagatisraha viivitatud aja ja kütusekulu eest püsivalt ei tagastata.