Tehniskais raksturojums

Piedāvājam dažāda veida pļavu un mitrāju kopšanu:

 • Pļavu tīrīšanu no zāles, kokiem, krūmiem un cita apauguma
 • Palienu pļavu / mitrāju pļaušana no niedrēm, ūdensaugiem
 • Zemes, grāvju, nogāzes attīrīšanu no kokiem un krūmiem
 • Jaunaudžu un cirsmu kopšana - pļaušana, retināšana
 • Pļavu un mitrāju frēzēšana, kultivēšana, mulčošana
 • Izkoptos kokus, krūmus izvedīsim un saliksim pie ceļa
 • Nopļauto biomasu piedāvājam izvest un utilizēt

Darbi tiek veikti ar

EKSKAVATORU / VISURGĀJĒJU

Cenrādis

Cenrādis tiek veidots katram klientam individuāli, balstoties uz:

 • Kopšanas platību
 • Attīrīšanas blīvumu
 • Attīrīšanas sarežģītību
 • Objekta atrašanās vietu
 • Objekta pieejamību
 • Iegūtā materiāla rīcību
 • Dabas aizsardzības likumu 

Tehnika 80 EUR /stundā + PVN

Transporta izmaksas ir 0,80 EUR /km

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Ut enim ad minim veniam

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.