Piesakot pakalpojumu, tiek aizpildīts līgums par pakalpojuma izpildi, tā apjomu un pakalpojuma niansēm objektā, kurā vienojās savā starpā abas puses - klients un pakalpojuma sniedzējs. Piekrītot līgumam, klients iemaksā drošības naudu 10% no kopējām darba izmaksām jeb minimums 100 EUR darba veicējam kā pirmo iemaksu pirms darba uzsākšanas. Šī summa pēc darba izpildes beigām veido atlaidi kopējām darba izmaksām objektā. Gadījumā, ja klients atceļ pakalpojuma pieprasījumu savā objektā, drošības nauda tiek neatgriezeniski zaudēta par pakalpojuma sniedzēja laika kavēšanu un degvielas izdevumiem objekta pirmajai apskatei. Noteikums ir spēkā, kad par to vienojas abas puses un tiek parakstīts pakalpojuma līgums pie objekta pirmās apskates reizes. Drošības naudu iespējams maksāt gan veicot pārskaitījumu, gan skaidrā naudā! Pēc avansa maksājuma saņemšanas, darba izpildītājs sāk aktīvi komunicēt ar klientu un vienojas ar to par darba veikšanas datumu un laiku.

Veikals

Pērkot preci interneta veikalā,  klients izvēlās tam interesējošās preces un noformē pasūtijumu mūsu elektroniskajā sistēmā. Pasūtījuma veidlapā nepieciešams norādīt pēc iespējas vairāk informācijas par sevi - vārdu, telefonu, ē-pastu, kā arī svarīgas piebildes par piegādi, specifikāciju un maksājuma veidu. Pēc veiksmīgas veidlapas aizpildīšanas, mēs saņema pilno pieteikumu par pasūtijumu un tā niansēm. Uzņēmums ar Jums sazināsies telefoniski, lai pārrunātu pasūtijuma detaļas un noskaidrotu nianses par piegādi, ja tāda ir nepieciešama. Pēc vienošanās par pasūtijuma detaļām, klientam 24 stundu laikā tiek sastādīts gala rēķins, kuru tas saņem ē-pastā elektroniskā veidā. Šis rēķins ir derīgs bez paraksta un tā apmaksas termiņš ir 7 dienas. Pēc apmaksas saņemšanas, uzņēmums sāk gatavot pasūtījumu, tā noformēšanu un informē par produktu gatavību. Pēc kā, klients vai nu pats dodas pakaļ saņemt to mūsu noliktavā vai tiek informēts par piegādes datumu un laiku trīs dienas pirms plānotās piegādes. Katrai interneta veikala precei ir sava garantija un tās termiņš, par kuru klientam ir jājautā, noforomējot gala pasūtijumu telefoniski. Bojāta prece pēc tā saņemšanas vai laikapstākļu ietekmēts produkts netiek pieņemts atpakaļ. Mēs darām visu, lai piegādātā prece ir kvalitātīva un kalpotu pēc iespējas ilgāk.

Noma

Piesakot tehnikas nomu, tiek aizpildīta nomas līguma veidlapa, kurā tiek atrunātas nomas detaļas un termiņš, kurā klients apņemas atgriezt tehnikas nomu. Katra tehnikas nomas cena ir atšķirīga un ar tām var iepazīties sadaļā tehnikas noma. Klients ar savu parakstu nomas veidlapā apliecina, ka ir iepazinies ar nomas noteikumiem, nomas termiņiem un ievēros visas noteiktas drošības prasības tehnikas lietošanā. Tehnikas saņemšanas brīdī klients apmaksā tehnikas nomas pilno summa atkarībā no tās nomas perioda un tāpat iemaksā drošības naudu par tehnikas vienību. Šī iemaksa tiek atgriezta līdz ar veiksmīgu tehnikas nodošanu atpakaļ iznomātājam, ievērojot noteiktos nomas termiņus. Gadījumā, ja klients vēlās pagarināt tehnikas nomu personīgu iemeslu dēļ, tas nekavējoties sazinās ar iznomātāju un izrunā detaļas par nomas līguma pagarināšanu, veicot attiecīgās iemaksas par tehnikas vienību. Iznomātājs neatgriež nomas iemaksāto naudas daļu vai visu naudas summu, ja klients to atgriež pirms nomas termiņa vai ar iemeslu, ka tehnikas vienība viņam nav piemērota. Par tehnikas vienības nomas rezervāciju iespējas iemaksāt drošības naudu, kas var veidot nomas cenas atlaidi no kopējās summas. Gadījumā, ja klients pārdomā un neiznomā tehnikas vienību, drošības nauda tiek neatgriezeniski zaudēta. 

Garantija

Uzņēmums IK'"Darzavarde" izpilda darbus un pakalpojumus ar labāko sirdzapziņu pret katru klientu, neskatoties uz nekādiem ārējiem apstākļiem. Pakalpojumus var ietekmēt dažādi klimatiskie apstākļi un sakritības, kurus ietekmēt mūsu spēkos nav iespējams. Mēs varam sniegt garantiju par izpildīto darba pakalpojuma apjomu un niansēm objetkā, kā to paredz pakalpojuma līguma atrunātais. Taču nevaram sniegt garantiju par to, ka konkrētā vietā vairs neaugs ūdenszāles vai niedres, vai kā konkrēto grāvi vairs nebūs nepieciešamības tīrīt, vai ka konkrēto ūdenstilpi vairs nebus jāpadziļina un vairāk. Daba un laikapstākļi ir mainīgi, neparedzami un piedzīvo dažādas klimatiskās pārmaiņas. Parasti, mēs sniedzam visu šo informāciju klātienē pie pirmās objekta apskates un atrunājam par iespējamajiem rezultātiem, pakalpojuma atkārtošanas intensitāti un faktoriem, kas šo procesu var ietekmēt. Tāpat, mēs labprāt dalāmies ar klientiem par mūsu iepriekšējo pieredzi un sniedzam aptuvenās prognozēs par gaidāmo rezultātu ilgtermiņā, kas arī veido mūsu zināšans par šo nozari kopumā.

Sertifikācija

Uzņēmums IK "Darzavarde" sniedzot pakalpojumus, izmanto dažādas tehnikas vienības un aprīkojumu. Visas tehnikas vienības ir videi drošas un zaļas, par ko liecina Eiropas CE sertifikācija katrām no tām. Darbu vai pakalpojumu sniegšas laikā, uzņēmums apņemas ievērot visus veselā saprāta noteikumus un nepiesārņot konkrēto vidi ar degvielu, smērvielām vai eļļlas produktiem. Strādājot dažādu ūdenstilpju - jūras, upes, ezeru, dīķu, kanālu un grāvju teritorijā vai tās tuvumā, pakalpojuma sniedzējam ir jāievēro strikti vides piesarņojuma noteikumi. Tāpēc mēs savās tehnikas vienības izmantojam tikai dabai draudīgo un zaļo Panolin hidraulisko eļļu, kas gadījumā, ja nonāk dabā, pietiekoši ātri pārstrādājas un neradīs nekādu vides piesārņojumu. Savukārt, pakalpojuma sniegšanai izmantotā tā saucamā sauszemes tehnika tiek regulāri pārbaudīta, lai neveidotos nekādas degvielas vai eļļas sūces. Darbu veikšanai frontālais iekrāvējs vai ekskavators tiek apzināts ar darba teritoriju un tās niansēm, lai degvielas uzpildi veiktu drošā vietā. Par sertifikāciju sīkāk jautāt klātienē pie objekta apskates pirmās reizes. 

ATTĒLI

Uzņēmuma IK'"Darzavarde" mājaslapā www.darzavarde.lv izmantotIe attēli gan pakalpojuma sadaļā, gan sadaļā par uzņēmumu, gan padarīto darbu sadaļa ir no dažādiem avotiem - no uzņēmuma privātā arhīva vai no internetā atrastiem avotiem. Visām bildēm ir informātīvs raksturs un mēs neuzņemamies to autortiesības. Nepieciešamības gadījumā, uzņēmums pēc rakstiska lūguma var dzēst, pievienot atsauci vai mainīt konkrētos attēlus.