Tehniskais raksturojums

Piedāvājam dažāda veida kanālu un grāvju tīrīšanu:

 • Tīram kanālus, grāvjus no ūdensaugiem un apauguma
 • Atbrīvosim kanālus un grāvjus no kokiem, krūmiem
 • Rokam un paplašinām kanālus, grāvjus, upītes
 • Izjauksim bebru dambjus un citus aizsprostus
 • Kanālu / grāvju krastu stiprināšana, labiekārtošana
 • Veicam darbu saskaņošanu ar vides dienestu

Darbi tiek veikti ar

 AMFĪBIJU / EKSKAVATORU 

Cenrādis

Cenrādis tiek veidots katram klientam individuāli, balstoties uz:

 • Tīrīšanas platību
 • Tīrīšanas blīvumu
 • Tīrīšanas sarežģītību
 • Kanāla / grāvja pieejamību
 • Objekta atrašanās vietu
 • Dabas aizsardzības likumu (Publiskās ūdenstilpes)

Tehnika 90 EUR /stundā + PVN

Transporta izmaksas ir 0,80 EUR /km

Vēlies pieteikt pakalpojumu izdevīgāk?

Piesaki KANĀLU & GRĀVJU TĪRĪŠANAS  pakalpojumu
LĪDZ 1.MARTAM UN SAŅEM 30% ATLAIDI
LĪDZ 1.APRĪLIM UN SAŅEM 20% ATLAIDI
LĪDZ 1.MAIJAM UN SAŅEM 10% ATLAIDI
Sadarbība tiek slēgta uz 3 mēnešiem un klients iemaksā avansu 100% no kopsummas par veicamo darba pakalpojumu pēc līguma noslēgšanas.

Kā mēs tīram grūti pieejamus grāvjus?

Tieši grūti pieejami grāvji un to posmi ir mūsu prioritāte. Mūsu rīcībā ir tehnika, kas spēj piekļūt jebkādas sarežģitības grāvim - purvā, mežā, ieskauts starp īpašumiem, slīpumā, ar stāviem krastiem vai jebkuras citas apgrutinātas piekļuves teritorijās. Arī grāvja šķersojošās komunkācijas nav problēma kvalitatīvai darba izpildei. Attiecīgā tehnika strādā pašā grāvī un veido tā saucamās saskarsmes vietas ar smago tehniku, pieviedot attiecīgo biomasu klāt. Amfībija spēj strādāt pat visšaurākajos un sarežģitākajos grāvju posmos. Tālāk ekskavators to var kraut kaudzēs grāvjmalā vai uzreiz traktorā, kas visu biomasu var nogādāt uz tuvāko atbērtnes vietu. 

Kad ir vispiemērotākais laiks tīrīt grāvi?

Parasti grāvjus tīra mitruma periodos - pavasarī vai rudenī. Tieši šajā laikā grāvjos ir vairāk ūdens, kā arī ūdenszāles, apaugums un sanesumi. Protams, darbus var veikt arī vasaras periodā, ja grāvī tomēr ūdens ir par daudz un pie augstāka nokrišņa līmeņa tas applūst vai tā caurtece pazeminās. Tīrīšanas laikā par darba rezultātu vislabāk var pārliecināties ar ūdens caurplūdi. Brīdī, kad grāvis tiek iztīrīts, ūdens līmenim būtu jākrītas un pie augsta ūdens līmeņa grāvī būtu jāizveidojas pat nelielai straumei. Ja tas nenotiek, pie vainas varētu būt grāvja caurtekas vai sekojošā grāvja tecējuma posmi - līmenis, apaugums, bebra dambji vai kāds cits šķerslis. Tāpēc mēs piedāvājam grāvja tīrīšanas laikā iztīrīt arī caurtekas, mainīt līmeni, izjaukt bebra dambjus vai citus aizsprostus. Svarīgi gan ir pirms darba saprast grāvja meliorācijas stāvokli, plūsmas virzienu un inženierkomunikāciju esamību. Ar to mēs arī varam palīdzēt!